شما اینجا هستید

بازدید دانشجویان مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف از ازمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

دانشجویان رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 28 اردیبهشت 1396 به منظور آشنایی با فرایند تست مدل، از این ازمایشگاه بازدید نمودند.

در جریان این بازدید کارگاه های آموزشی در موضوعات زیر توسط محققان آزمایشگاه برای این عزیزان برگزار گردید:

کارگاه فرایند ساخت مدل

کارگاه تست مقاومت

کارگاه تست رانش

کارگاه تست دریامانی

کاراه تست مانور

تصاویر مربوطه: