شما اینجا هستید

بازدید دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ٖآشنایی با فرآیند تست مانور شناورهای پروازی و همچنین بازدید جامع از این ازمایشگاه، به مدت سه ساعت از این مجموعه بازدید نمودند.

تصاویر مربوطه: